Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Lyrická poezie

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Konkrétní problémy: podstatná část článku je jen heslovitým seznamem podobným zápiskům ze školního sešitu.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Lyrická poezie je druh poezie vyslovující subjektivní básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě. Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v časově souběžných obrazech. Lyrika většinou neobsahuje děj, byť může obsahovat některé epické prvky jako jsou náznak děje, postava a prostředí.

Slovo "lyrika" je odvozeno z řeckého pojmenování veršovaného zpěvu doprovázeného hrou na lyru (lyrika melé=lyrou doprovázené verše).

Obsah

Typy

Žánry

Lyricko-epické žánry

Antická literatura

Starověké Řecko

Archaické období:

Starověký Řím

Středověká literatura

Renesance a humanismus

Baroko v Čechách

Duchovní lyrika

Pololidová tvorba

Lidová tvorba

 • šířena ústně, nejčastěji pověsti
 • Satira na čtyři stavy- zesměšňuje všechny společenské vrstvy
 • Verše o perníkářství - kritika nepoctivých obchodníků

Preromantismus

Národní obrození

 • 70. léta 18. století – polovina 19. století - čeština se stala méněcennou, všude vládne němčina

básnické skupiny

Romantismus

Vznikají lyricko-epické básně (balady a poemy)

 • Novalis (Něm.) – Hymny noci – napsány pod vlivem smrti třináctileté snoubenky, téma smrti a noci
 • George Gordon Byron (Ang.) – Childe-Heroldova pouť – cesta antickou historií
 • Alexander Sergejevič Puškin (Ru.)
  • Evžen Oněgin- veršovaný román, Evžen přiveden do rodiny Larinových přítelem Lenským, Taťána se zamiluje do Evžena, ten ji ale nechce, Olga je zasnoubena s Lenským, Evžen se dvoří Olze, spor vyvrcholí v souboji ⇒ Lenský je zabit, Evžen odchází do ciziny a když se později vrátí, potká Taťánu, která je už vdaná, dvoří se jí, ale ona jej už nechce.
 • Edgar Allan Poe (Am.) – Havran – hlavní hrdina v horečce vzpomíná na zemřelou dívku, za bouře přiletí havran a na pokládané otázky odpovídá „nevermore“

Český romantismus

Bachův absolutismus - rozpor mezi vznikajícím romantismem a biedermayerem

 1. Krajina prostoupena láskou a poezií, posel sděluje Jarmile, že Vilém byl uvězněn za otcovraždu, Jarmila skončí svůj život v jezeře
 2. Vilém přemýšlí o svém osudu, otázka viny
 3. Vilémova poprava
 4. Posun v čase, Vilémova lebka na popravišti nalezena poutníkem (autor sám), úvahy o pomíjivosti mládí

Realismus u nás

Spisovatelé se zbavují subjektivismu

Literární moderna

Symbolismus

Novoromantismus