13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Rada Evropy

Z Multimediaexpo.cz

Tento článek pojednává o mezivládní organizaci. O podobně pojmenovaných orgánech Evropské unie si můžete přečíst na stránkách Evropská rada a Rada Evropské unie.
Evropská vlajka – vlajka Rady Evropy a EU

Rada Evropy (RE) (anglicky Council of Europe, CoE, francouzsky Conseil de l'Europe) je mezivládní organizace sdružující v současné době 47 zemí (všechny evropské státy kromě Běloruska, Kazachstánu, Vatikánu a 6 sporných území). Členství je otevřené všem evropským zemím, které akceptují a zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své občany. Mimo zaručení těchto práv a demokracie (cestou reforem) členové RE dále spolupracují např. v oblastech kultury nebo vzdělávání.

Jedním z hlavních prvních úspěchů bylo dojednání a uzavření Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v roce 1950, která je právním základem činnosti Evropského soudu pro lidská práva.

Pro takzvané „nové země Evropy“ je RE po Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE, OSCE) dalším mezinárodním fórem, kde se setkávají s jinými zkušenostmi, zásadami a nároky, než těmi, které jsou běžné doma.

Československo vstoupilo do Rady Evropy roku 1991 a do konce roku 1992 ratifikovalo 22 mezinárodních smluv, sjednaných v rámci Rady Evropy, včetně většiny smluv lidskoprávních.

Rada Evropy má od roku svého založení 1949 sídlo ve Štrasburku, stejně jako její nejznámější instituce Evropský soud pro lidská práva.

Soubor:RE zasedaci sal.JPG
Zasedací sál Parlamentního shromáždění RE

Obsah

Instituce

Sekretariát

  • Sekretariát [6]
  • Generální tajemník [7]

Členské státy

V současné době je členem Rady Evropy 47 států (téměř všechny evropské země, výjimkami jsou Bělorusko, Vatikán – ten však má status pozorovatele, Kazachstán, a sporné státy Kosovo, Abcházie, Jižní Osetie, Severní Kypr, Náhorní Karabach a Podněstří), při založení 5. května 1949 měla Rada deset členských zemí:

    

Ostatní členské státy (v pořadí podle uvedeného data vstupu):

    

Status pozorovatele mají zejména tři velké severoamerické státy (Kanada, USA, Mexiko), Japonsko či Vatikán.

Soubor:Council of Europe map.png
Členství v RE:
deset zakladatelů
další členové
pozorovatelé v Parlamentním shromáždění
pozorovatelé ve Výboru ministrů
kandidáti

Související články

instituce Rady Evropy
jiné evropské instituce
mezinárodní dohody (RE)

Externí odkazy

mezinárodní dohody RE
zastoupení ČR
totalitní dědictví komunismu

Bibliografie

  • ŠTURMA, Pavel et al. (eds.): Výběr smluv Rady Evropy. Praha: Prospektum, 2001.