Utah

Z Multimediaexpo.cz

State of Utah
Vlajka amerického státu Utah Pečeť amerického státu Utah
Vlajka státu Utah Pečeť státu Utah
Přezdívka: Beehive State, Mormon State
Utah na mapě USA
Úřední jazyky angličtina
Hlavní město Salt Lake City
Největší město Salt Lake City
Rozloha
 - Celkem
 - Z toho souš
 - Z toho vodstvo
13. v USA
219 887 km²
km²
km² (3,25 %)
Obyvatelstvo
 - Obyvatel
 - Hustota zalidnění
{{{Pořadí počtu obyvatel}}}. v USA
2 233 169 (2000)
10,5/km² {{{Pořadí hustoty zalidnění}}}. v USA
Počet okresů
Časové pásmo Mountain: UTC-7/-6
Souřadnice
 - Zeměpisná šířka
 - Zeměpisná délka

37° s.š. - 42° s.š.
109° z.d. - 114° z.d.
Nadmořská výška
 - Nejvyšší bod
 - Průměrná výška
 - Nejnižší bod

4 126 m
m
610 m
Guvernér Jon Huntsman, Jr. (R)
Senátoři Orrin Hatch (R)
Robert Foster Bennett (R)
Oficiální zkratky
 - Oficiální (též poštovní) zkratka
 - Tradiční zkratka
 - ISO 3166-2US-UT
Přistoupení do unie 4. leden 1896 (45.)
Oficiální web www.utah.gov
Utah (anglická výslovnost nebo zvuk [ˈjuːtɑː]) je jeden ze států Spojených států amerických. Nachází se ve vnitrozemí západní části USA, k Unii se připojil 4. ledna 1896 jakožto její 45. člen. Asi 88 % jeho obyvatel žije v koncentrovaném městském osídlení známém jako Wasatch Front, jehož centrem je Salt Lake City. Většina zbylého území státu je prakticky neobydlená. Jméno Utah je odvozeno z jazyka indiánů kmene Ute a znamená lid hor.

Území státu zahrnuje velmi rozličné útvary: od poměrně vysokých hor s věčně zasněženými vrcholy, přes údolí s velkými vodními toky až ke kamenitým a solným pouštím. Utah je též jedním z nábožensky nejhomogenějším státům USA, asi 62 % jeho obyvatel se hlásí k Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která stála u založení státu a dodnes má velký vliv na utažskou kulturu a každodenní život.

Obsah

Geografie

Mapa státu Utah
Pohled na Utah z vesmíru

Utah je převážně skalnatou zemí rozdělenou na tří hlavní geologické oblasti: Skalnaté hory (sever, střed a východ země), Coloradskou náhorní plošinu (východ země) a Velkou pánev (západ země). Volná příroda zde nabírá mnoho podob - od skalnatých, solných a písečných pouští, přes zasněžené horské vrcholy až po jehličnaté lesy v horských údolích. Utah je jedním z tzv. států čtyř rohů (Four Cornes states), nachází se v levém horním rohu jejich čtverce. Na severu hraničí se státy Idaho a Wyoming, na východě se státem Colorado, na jihovýchodě v jediném bodě se státem Nové Mexiko (v tomto bodě se stýkají hranice 4 států, odtud pochází název Four Cornes. Nachází se zde Four Corners Monument.) Na jihu hraničí s Arizonou a na západě s Nevadou.

Celkem má Utah rozlohu 219 887 km2.

Terén je velmi rozmanitý. Středem státu prochází od severu k jihu Wasatchský hřeben (Wasatch Range), jehož hřebeny dosahují výšky až 3650 m n. m. Z geologického hlediska je považován za součást Skalnatých hor. Pro bohaté příděly sněhu, které na některých místech vydrží i celý rok, je centrem lyžařských sportů. Ze západu se při úpatí tohoto pohoří táhne Wasatch Front - pás městského osídlení, v němž žije 88 % obyvatel Utahu. Na severovýchodě státu se táhne další pohoří, Uinta Mountains, které je však orientováno přibližně z východu na západ. Taktéž je součástí Skalnatých hor a jejich nejvyšší hora, Kings Peak (Královský vrchol), je zároveň nejvyšší horou Utahu. Východní Utah je vysokopoloženou oblastí, jehož krajina má nejčastěji charakter náhorních plošin a pánví. Ekonomice dominuje těžba nerostů a rud, ropy a zemního plynu, zemědělství a rekreace. Velká část východního Utahu je součástí Uintah and Ouray Indian Reservation, sídle zde i Navajové. Velice populárním místem přitahujícím turisty je Dinosaur National Monument na severovýchodě země. V jižních oblastech, pokrytých mohutnými vrstvami usazenin, lze nalézt řadu pozoruhodných pískovcových útvarů, v tomo ohledu vynikají zejména Navajo Sandstone, Kayenta sandstone a oblast okolo řeky Colorado a jejích přítoků, které se během staletí zaryly hluboko do pískovcového podloží a vytvořily divokou krajinu plnou kaňonů a dalších roztodivných útvarů. V oblasti je vytyčena celá řada chráněných území, např. Arches National Park, Canyonlands National Park, Zion National Park, Capitol Reef National Park, Cedar Breaks National Monument atd. Jihozápadní Utah je nejnižší a nejteplejší oblastí Utahu. Je mu přezdíváno Dixie, neboť první osadníci zde (podobně jako v jižanských státech nesoucích tutéž přezdívku) pěstovali bavlnu. U hranice s Nevadou se zde nachází Beaver Dam Wash, nejnižší místo státu (610 m n. m.) Zasahuje sem Mohavská poušť. Oblast se stala oblíbenou rekreační destinací a místem oblíbeným důchodci a počet obyvatel v ní poměrně rychle roste. Krajinu západního Utahu reprezentují převážně hřebeny a pánve pouštního charakteru a na severu zejména Bonnevilleská solná planina (Bonneville Salt Flats). V ní se nacházejí slaná jezera, která jsou pozůstatkem starověkého sladkovodního jezera Bonneville, které kdysi pokrývalo většinu východní části Velké pánve: Velké solné jezero (Great Salt Lake), Utažské jezero (Utah Lake), Sevir (Sevier Lake), Raš (Rush Lake) a Malé solné jezero (Small Salt Lake). Západně od Velkého solného jezera se nachází Velká solná poušť (Great Salt Lake Desert), která spolu s jezerem ohraničuje nejlidnatější část Wasatch Front ze západu. Stejně jako v řadě dalších západních a jihozápadních státech, vlastní Federální vláda velkou část utažského území: BLM land, Utah State Trustland, U.S. National Forest, park, U.S. National Monument, National Recreation Area a U.S. Wilderness Area tvoří něco přes 70 % území Utahu.

Klima

Většina území Utahu je suchá a vysoko položená. Nejsušší jsou nejvýchodnější a jižní Utah, který obdrží ročně do 300 mm srážek, a velká část západního a severozápadního Utahu (pod 250 mm ročně), v oblasti Velké solné pouště dokonce pod 130 mm ročně. Sněhové srážky jsou v zimě (tj. říjen až květen na horách a listopad až březen v nižších oblastech) běžné všude, kromě jižních oblastí a Velké solné pouště. Nejbohatší na sníh je Wasatchský hřeben, některé jeho části dostávají v průměru příděl nad 12,5 m ročně.

Historie

Časné dějiny

Podle archeologických nálezů bylo území Utahu osídleno indiány již dlouho před naším letopočtem, některé archeologické nálezy (včetně kreseb na stěnách jeskyní) dokládají indiánské osídlení staré cca 10-12 tisíc let. Prvním známým bělochem, který mohl navštívit území Utahu, by podle některých mohl být španělský konkvistador Francisco Vásquez de Coronado, není to však příliš pravděpodobné, tak daleko se zřejmě nedostal. Prvními známými bělochy, kteří prokazatelně vstoupili do Utahu, tak jsou františkánští misionáři španělského původu, Silvestre Vélez de Escalante a Francisco Atanasio Domínguez, jejichž expedice z roku 1776 došla až k Utažskému jezeru. Jimi navštívené území si nárokovalo Španělsko, potažmo později Mexiko. Na počátku 19. století začali některé oblasti Utahu prozkoumávat bílí lovci, mezi nimi i slavný Jim Bridger či Francouz Étienne Provost, po němž je pojmenováno město Provo. Od poloviny 19. století se zde začali usidlovat mormoni.

Mormonské osídlení

První mormoni dorazili do Salt Lake Valley 24. července 1847. Navzdory značnému nedostatku vhodných míst k založení osídlení (zejména pro nedostatek pitné vody) se sem stěhovaly další a další mormonské rodiny, jejichž cílem bylo najít zemi, kde by mohla jejich církev v klidu žít, daleko od pronásledování, kterého se jí dostávalo ve státech Unie. V roce 1848 skončila mexicko-americká válka porážkou Mexika a podle mírové smlouvy připadla rozsáhlá území, dříve nárokovaná Mexikem, Unii. Mezi nimi bylo i území Utahu. Místní usedlíci, z nichž většinu tvořili mormoni, se pokoušeli v roce 1849 vytvořit vlastní stát, který by se zapojil do unie - nazvali jej Deseret, jehož struktury už začala neoficiálně vytvářet. Jeho hranice měly být mnohem širší než hranice dnešního Utahu. Návrh ovšem narazil na odpor americké vlády, která odmítala stát vytvořit, aby mormoni nezískali větší samostatnost a nedostali se tak mimo většinu jejích pravomocí. Proto nakonec vzniklo pouze podstatně menší Utažské teritorium (schváleno 1850, vytvořeno v roce 1851). Zahrnovalo dnešní Utah, většinu Nevady a menší části Colorada a Nebrasky. Postupem času pak bylo okrajováno, hranice stávajícího státu získalo v roce 1868. Jeho prvním guvernérem se stal prorok a prezident Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Brigham Young. Prvním hlavním městem se stalo Fillmore, v roce 1856 je pak nahradilo Salt Lake City. Teritorium převzalo provizorní legislativu státu Deseret.

Utažské teritorium

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů měla zprvu situaci v teritoriu pevně v rukou - organizovala osidlování území a měla klíčové slovo ve všech rozhodovacích orgánech. Její nadvláda nad velkými oblastmi mimo dnešní Utah, které byly osídleny skupinami obyvatel s jiným vyznáním, však byla vnímána velice kontroverzně. Vláda USA odpor nemormonských obyvatel chápala a vycházela mu vstříct, což vedlo k výše zmíněnému okrajování teritoria. Rozsáhlé spory mezi vládou USA a mormony začaly krátce po založení teritoria růst, neboť mormoni byli vnímáni jako nespolehlivá a neamerická komunita, velkou roli přitom hrálo nejen jejich praktikování polygamie, ale i uzavřenost jejich komunity, částečně uniformní vzhled a některá další náboženská pravidla, braná ostatní společností jako přehnaně přísná. Spory navíc živilo i to, že mormonská vláda teritoria se jen těžko smiřovala s faktem, že nemá státní status, a pokud jen mohla, snažila se maximálně umenšit vliv centrální vlády ve své oblasti. Vzájemná nedůvěra vyvrcholila tím, že v roce 1857, poté co dostala nepravdivé zprávy o mormonském povstání, vyslala vláda USA Expedici Utah, která měla teritorium spacifikovat. Zároveň též sesadila Younga z postu guvernéra. Mormoni chápali celou akci jako vojenský útok a Young organizoval jejich ozbrojený odpor. Zároveň došlo k řadě centrálně neorganizovaných střetů s nemormonským obyvatelstvem, z nichž nejznámější vyústil v masakr v Meadows Mountains, kde mormonští osídlenci povraždili přes 120 imigrantů z Arkansasu. Vojenské střety mezi mormonskými ozbrojenci a vládními vojsky (tzv. Utažská válka) ukočila kapitulace mormonů v roce 1858. Young odevzdal úřad guvernéra Alfredu Cummingovi, reálně mu však jakožto hlavě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zůstala velká část vlivu na dění v teritoriu.

Demografie

Rasové složení:

Obyvatelé Hispánského původu, bez ohledu na rasu, tvořili 10,9% populace.

Zajímavosti

  • Významnou vzdělávací institucí v Utahu je Univerzita Brighama Younga.
  • Našli bychom zde i známou indiánskou rezervaci Navajo.
  • Za zmínku stojí i Bingham Canyon Copper Mine měděný důl, označován jako „Nejbohatší díra na Světě“.

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Utah
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Utah